+95424618515
mail@cihatsimsek.com

Kira Artışlarını %25 İle Sınırlandıran Kanun Yürürlüğe Girdi

Gayrimenkulde Doğru Sonuç-Emlak-Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ-Satılık-Kiralık-Daire-Remax

Kira Artışlarını %25 İle Sınırlandıran Kanun Yürürlüğe Girdi

Kira artışlarına %25 ile sınırlandırma getiren geçici kanun maddesi yürürlüğe girdi. Kira yenileme tarihi 11 Haziran ve sonrası olan kiracılar da bu sınırlamaya dâhil edildi.

Kira Artışlarını %25 İle Sınırlandıran Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

Resmi Gazete’nin 11 Haziran 2022 tarihli 31863 sayılı kanun yayınında “AVUKATLIK KANUNU İLE TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”da yapılan değişikliklere 4 madde şeklinde yer verildi.

Kira artışlarına getirilen sınırlamaya ilişkin yeni kanuna 4’üncü maddede yer verildi. 4’üncü madde şöyle denildi;

MADDE 4- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih

dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira

yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat

endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı

geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan

sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344’üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10/6/2022

Bu durumda cevabı en çok merak edilen konulardan biri olan kira kontratı Haziran ayında yenilenecek olanların da bu sınırlamadan yararlanıp yararlanamayacakları sorusu da cevaplanmış oldu.

Kısa ve öz ifade ile kira yenileme tarihi 11 Haziran ve sonrası olan kiracılar da bu sınırlamaya dâhil edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir